My Nilam Oxford

SYARAT & CARA PENYERTAAN

SYARAT PENYERTAAN

 1. Penyertaan terbuka kepada semua murid Tahun 3, 4,5 dan 6 (Kuiz Sekolah Rendah), Tingkatan 1,2 dan Tingkatan 3 (Kuiz Menengah Rendah) dan Tingkatan 4, 5 dan 6 (Kuiz Menengah Atas) yang menuntut di sekolah kerajaan dan swasta.
 2. Bayaran penyertaan adalah RM31
 3. Peserta perlu mendapat pengesahan ibubapa/penjaga dengan mengisi maklumat ibubapa penjaga didalam ruang pendaftaran peserta di laman web mynilam-oxford.com.
 4. Sebanyak 4 mata pelajaran yang dianjurkan iaitu Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains.
 5. Penyertaan dibuka bermula dari tarikh 1 Jun 2021 mulai jam 9:00 pagi hingga jam 12:00 malam 30 Oktober 2021.
 6. Setiap murid hanya dibenarkan menjawab sekali sahaja bagi mana-mana kategori yang ditetapkan.
 7. Tiada had maksimum jumlah penyertaan bagi setiap sekolah.
 8. Pendaftaran adalah secara atas talian. Peserta perlu mendaftar secara atas talian (on-line) melalui URL: https://mynilam-oxford.com
 9. Murid yang menjadi peserta perlu mempunyai alamat e-mail sendiri atau menggunakan e-mail penjaga (bukan email: .moe-edu.gov.my)
 10. Peserta perlu menjawab soalan-soalan kuiz di laman web mynilam-oxford sahaja secara atas talian yang disediakan oleh pihak penganjur.
 11. Peserta akan memperolehi sijil penyertaan yang akan diuruskan oleh pihak penganjur.
 12. Sijil tersebut akan dihantar ke alamat e-mail peserta berdasarkan nama yang didaftarkan oleh peserta dan perlu dicetak sendiri oleh peserta.
 13. Sijil yang diperolehi perlu diserahkan kepada guru bagi pengisian markah.
 14. Peraduan Kuiz hanya terbuka kepada peserta berdaftar sahaja.
 15. Kuiz Kelab Rendah mempunyai 50 soalan yang perlu dijawab dalam masa 60 minit (3600 saat). Kuiz Kelab Menengah Rendah mempunyai 50 soalan yang perlu dijawab dalam masa 60 minit (3600 saat). Kuiz Kelab Menengah mempunyai 75 soalan yang perlu dijawab dalam masa 75 minit (4500 saat).
 16. Pemenang ditentukan berdasarkan markah tertinggi dan masa terpantas.
 17. Peserta hanya mempunyai satu (1) kali penyertaan sahaja.
 18. Peserta bebas menjawab soalan lain dahulu tanpa mengikut turutan dan juga menukar jawapan.
 19. Peserta tidak boleh menarik balik penyertaan setelah menekan butang ‘Finish’.
 20. Penganjur tidak bertanggungjawab atas kehilangan penyertaan, kelewatan, penyertaan tidak lengkap atau tidak dihantar kerana kerosakan komputer peserta atau apa-apa kesilapan tenikal yang bukan dibawah kawalannya.
 21. Pelajar yang berjaya menyelesaikan kuiz layak menerima markah PAJSK mengikut kelulusan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia.
 22. Dengan menyertai peraduan ini, para peserta bersetuju mematuhi peraturan dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur.
 23. Keputusan akhir penganjur adalah muktamad dan sebarang bantahan tidak akan dilayan.
 24. Penganjur berhak untuk melanjutkan, membatalkan, menamatkan atau menggantung pertandingan atas apa jua sebab, tanpa notis terlebih dahulu. Penyambungan, pembatalan, penamatan atau penggantungan peraduan oleh penganjur tidak melayakkan para peserta untuk apa-apa tuntutan atau pampasan terhadap pihak penganjur.
 25. Pemenang akan dihubungi dan dimaklumkan oleh penganjur melalui maklumat yang terdapat di borang pendaftaran mynilam-oxford.com.
 26. Kuiz ini dianjurkan oleh PERTUBUHAN PENDIDIK BERSATU MALAYSIA.
 27. Individu dari golongan berikut tidak layak menyertai pertandingan kuiz ini: Kakitangan Pihak Penganjur (termasuk syarikat bersekutu dan berkaitannya) dan ahli keluarga mereka yang terdekat (anak, ibu-bapa, adik-beradik, termasuk suami/isteri)

CARA PENYERTAAN

CARA PENYERTAAN

PEMBELIAN & PEMBAYARAN PUKAL

Pihak sekolah/guru/individu boleh membayar yuran penyertaan kuiz secara pukal dengan menekan kuantiti kuiz yang hendak disertai.

 1. Pihak sekolah/guru/individu perlu mengisi senarai nama, nombor kad pengenalan serta email peserta pada borang ‘Maklumat peserta’ di ruangan ‘Additional Information’ – ‘Order notes’ atau menghantar senarai tersebut ke email quiz@mynilam-oxford.com.
 2. Para peserta perlu mendaftar di My account – https://mynilam-oxford.com/my-account/ secara individu dengan menggunakan email masing-masing.
 3. Email pemberitahuan akan dihantar ke email peserta dan email sekolah/guru/individu untuk menyertai kuiz.