Kuiz Kelab Matematik Menengah Rendah Sesi 02/0821

RM31

SILA BACA PERATURAN KUIZ DENGAN TELITI

 1. Kuiz terbuka untuk pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 yang berdaftar sahaja.
 2. Kuiz Kelab Rendah mempunyai 50 soalan yang perlu dijawab dalam masa 60 minit (3600 saat)
 3. Peserta hanya mempunyai satu (1) kali penyertaan sahaja.
 4. Tekan ‘Buy Now‘ untuk pembelian terus kuiz tanpa memasuki ‘Cart’, seterusnya lengkapkan borang, pastikan semua kuantiti dan harga adalah tepat dan tekan butang ‘Place Order’ untuk membuat bayaran. Setelah pembayaran berjaya email pemberitahuan akan dihantar. Sila tekan butang ‘Mula Kuiz | Start Quiz’ dibawah untuk memulakan kuiz.
 5. Jika memilih ‘Add To Cart’, sila tekan ‘View cart’ dan pastikan semua kuantiti dan harga adalah tepat dan tekan butang ‘Place Order’ untuk membuat bayaran. Setelah proses pembayaran berjaya email pemberitahuan akan dihantar. Sila tekan butang ‘Mula Kuiz | Start Quiz’ dibawah untuk memulakan kuiz.
 6. Untuk pembelian secara pukal, pilih kuantiti kuiz. Pada borang ‘Maklumat perserta’ sila isikan senarai nama peserta, no kad pengenalan dan email di ruangan ‘Pembelian Pukal’ – ‘Order notes’. Setiap peserta tersebut mestilah mendaftar sebagai pengguna dengan menggunakan email sendiri.
 7. Sila ke laman utama dan klik Order Quiz semula jika anda terkeluar dari sini. Pautan kuiz terdapat di bawah.

Out of stock

Categories: , Tag:

QUIZ LINK

Perhatian! Pautan kuiz ini adalah hanya untuk sekali sahaja. Pastikan anda sudah bersedia untuk menjawab soalan kuiz baru menekan butang Mula Kuiz | Start Quiz. Pautan kuiz akan tamat setelah anda menekan butang kuiz ini.

100 Markah

50 Soalan

60 Minit

quiz_info
CARA-CARA PENYERTAAN
 • Daftar email anda sebagai pengguna di  My Account  , email pautan kata laluan akan diberikan. Daftar masuk sebagai pengguna.
 • Klik  Order Quiz  untuk menempah kuiz pilihan.
 • Sila baca syarat penyertaan dan cara muat-turun pautan kuiz .
 • Tekan  Add to cart  untuk tempahan kuiz, seterusnya  tekan butang   View cart   untuk memastikan tempahan dan harga.
 • Di dalam ‘Cart’ pastikan Produk, Harga, Kuantiti yang dipilih adalah betul. Tekan   Update cart  untuk memastikan kuantiti dan harga yang terkini. Seterusnya tekan  Proceed to checkout  untuk ke halaman bayaran.
 • Lengkapkan borang, pastikan tajuk kuiz dan harga adalah tepat dan tekan butang  Place Order  untuk membuat bayaran.
 • Setelah proses pembayaran berjaya, anda akan menerima email pemberitahuan atau terus ke tab  My Account . Di bawah ‘Quiz Link’ sila klik pautan untuk memulakan kuiz.
 • Sila kembali ke laman utama dan klik Order Quiz semula jika anda terkeluar dari laman ini.
 SYARAT-SYARAT PENYERTAAN 
 1. Penyertaan terbuka kepada semua murid Tahun 3, 4, 5 dan 6 (Kuiz Sekolah Rendah), Tingakatan 1, 2 dan Tingkatan 3 (Kuiz Menengah Rendah) dan Tingakatan 4, 5 dan 6 (Kuiz Menengah Atas) yang menuntut di sekolah kerajaan dan swasta. 
 2. Fee penyertaan adalah RM31 
 3. Peserta perlu mendapat pengesahan ibubapa/penjaga dengan mengisi maklumat ibubapa penjaga didalam ruang pendaftaran peserta di laman web mynilam-oxford.com 
 4. Sebanyak 4 mata pelajaran yang dianjurkan iaitu Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains. 
 5. Penyertaan dibuka bermula dari tarikh 1 Jun 2021 mulai ja 9:00 pagi hingga jam 12:00 malam 30 Oktober 2021. 
 6.  Setiap murid hanya dibenarkan menjawab sekali sahaja bagi mana-mana kategori yang ditetapkan. 
 7. Tiada had maksimum jumlah penyertaan bagi setiap sekolah. 
 8. Pendaftaran adalah secara atas talian. Peserta perlu mendaftar secara atas talian (on-line) melalui URL: https//mynilam-oxford.com. 
 9. Murid yang menjadi peserta perlu mempunyai alamat e-mail sendiri atau menggunakan e-mail penjaga (bukan email: .moe-edu.gov.my). 
 10.  Peserta perlu menjawab soalan-soalan kuiz di laman web mynilam-oxford sahaja secara atas talian yang disediakan oleh pihak penganjur. 
 11. Peserta akan memperolehi sijil penyertaan yang akan diuruskan oleh pihak pengajur. 
 12. Sijil tersebut akan dihantar ke alamat e-mail peserta berdasarkan nama yang didaftarkan oleh peserta dan perlu dicetak sendiri oleh peserta. 
 13. Sijil yang diperolehi perlu diserahkan kepada guru bagi pengisian markah. 
 14. Peraduan Kuiz hanya terbuka kepada peserta berdaftar sahaja. Kuiz Kelab Rendah mempunyai 50 soalan yang perlu dijawab dalam masa 60 minit (3600 saat). 
 15. Kuiz Kelab Menengah Rendah mempunyai 50 soalan yang perlu dijawab dalam masa 60 minit (3600 saat). Kuiz Kelab Menengah mempunyai 75 soalan yang perlu dijawab dalam masa 75 minit (4500 saat). 
 16. Pemenang ditentukan berdasarkan markah tertinggi dan masa terpantas. 
 17. Peserta hanya mempunyai satu (1) kali penyertaan sahaja. 
 18. Peserta bebas menjawab soalan lain dahulu tanpa mengikut turutan dan juga menukar jawapan. 
 19.  Peserta tidak boleh menarik balik penyertaan setelah menekan butang 'Finish', 
 20. Penganjur tidak bertanggung-jawab atas kehilangan penyertaan, kelewatan, penyertaan tidak lengkap atau tidak dihantar kerana kerosakan komputer peserta atau apa-apa kesilapan teknikal yang bukan dibawah kawalannya. 
 21. Pelajar yang berjaya menyelesaikan kuiz layak menerima markah PAJSK mengikut kelulusan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. 
 22. Dengan menyertai peraduan ini, para peserta bersetuju mematuhi peraturan dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. 
 23. Keputusan akhir penganjur adalah muktamad dan sebarang bantahan tidak akan dilayan. 
 24. Penganjur berhak untuk melanjutkan, membatalkan, menamatkan atau menggantung pertandingan atas apa jua sebab, tanpa notis terlebih dahulu. Penyambungan, pembatalan, penamatan atau penggantungan peraduan oleh Penganjur tidak melayakkan para peserta untuk apa-apa tuntutan atau pampasan terhadap pihak penganjur. 
 25. Pemenang akan dihubungi dan dimaklumkan oleh Penganjur melalui maklumat yang terdapat di borang pendaftaran mynilam-oxford.com. 
 26. Kuiz ini dianjurkan oleh PERTUBUHAN PENDIDIK BERSATU MALAYSIA. 
 27. Individu dari golongan berikut tidak layak menyertai pertandingan kuiz ini: Kakitangan Pihak Penganjur (termasuk syarikat bersekutu dan berkaitannya) dan ahli keluarga mereka yang terdekat (anak, ibu-bapa, adik-beradik, termasuk suami / isteri)  

UNTUK PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN PUKAL  

 1. Pihak Sekolah/Guru/Individu boleh membayar yuran penyertaan kuiz secara pukal dengan menekan kuantiti kuiz yang hendak disertai. 
 2. Pihak Sekolah/Guru/Individu perlu menghantar senarai nama serta email peserta ke email quiz@mynilam-oxford.com.  
 3. Para peserta perlu mendaftar di My account - https://mynilam-oxford.com/my-account/ secara individu dengan menggunakan email masing-masing.  
 4. Email pemberitahuan akan di hantar ke email peserta dan email Sekolah/Guru/Individu untuk menyertai kuiz.