My Nilam Oxford

Pertandingan Kuiz Kelab Sains Menengah Rendah Sesi 2/0921

Kuiz ini mempunyai 50 soalan yang perlu dijawab dalam masa 60 minit (3600 saat)
Peserta hanya mempunyai satu (1) kali penyertaan sahaja.
Hanya peserta yang berjaya menjawab kesemua soalan layak menerima Sijil penyertaan.

Peringatan Penting
Jangan menutup, refresh screen atau keluar dari kuiz ini. Anda tidak akan dapat kembali semula ke kuiz ini dengan menggunakan Username anda.