My Nilam Oxford

Kuiz Kelab Matematik Menengah Sesi 03/0821

Kuiz ini mempunyai 75 soalan yang perlu dijawab dalam masa 75 minit (4500 saat)
Peserta hanya mempunyai satu (1) kali penyertaan sahaja.
Hanya peserta yang berjaya menjawab kesemua soalan layak menerima Sijil penyertaan dan akan dihantar melalui email setelah pertandingan tamat.

Peringatan Penting
Jangan menutup, refresh screen atau keluar dari kuiz ini. Anda tidak akan dapat kembali semula ke kuiz ini dengan menggunakan Username anda.