My Nilam Oxford

KAMI BERUSAHA MEMBERI MASA DEPAN YANG BAIK

MyNilam-Oxford mengambil inisiatif melalui penglibatan pelajar dalam kelab atau persatuan bagi memudahkan pelajar-pelajar melibatkan diri dalam kuiz terbuka di peringkat kebangsaan.

Penganjuran Kuiz Kelab dan Persatuan mendapat kebenaran daripada BSKK, Kementerian Pendidikan Malaysia

KUIZ TERKINI

Kuiz Kelab dan Persatuan Sesi 01/0122

Start Date: 11:00
End Date: 23:59

Kuiz Pasukan Pakaian Seragam Sesi 01/0122

Start Date: 11:00
End Date: 23:59

Kuiz Kelab Sukan Sesi 01/0122

Start Date:  11:00
End Date:  23:59

KOLABORASI BERSAMA

OBJEKTIF KAMI

Menarik minat pelajar terhadap aktiviti berpesatuan dan kelab

Melahirkan pemimpin muda berpengetahuan tinggi

Menjadikan murid lebih berkeyakinan diri untuk menimba ilmu

Melatih pemimpin muda berfikiran KBAT (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)

Melahirkan insan yang seimbang dari aspek JERIS (Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek , Sosio)

Memberi pendedahan awal kepada murid tentang teknologi maklumat dan pengetahuan am serta kemahiran asas kemimipinan kelab dan persatuan

CARA PENYERTAAN

CARA PENYERTAAN

KATEGORI KUIZ